Đồng phục Taxi - Bản sắc và cá tính thương hiệu

01 Jan / 2017

Đồng phục là một phần quan trọng giúp tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp của một hãng Taxi đối với công chúng.

Chi tiết